A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


NOME PREFISSO TARIFFA
NAMIBIA 00264 0,1650
NAMIBIA LEO MOBILE 0026485 0,2728
NAMIBIA MOBILE 0026481 0,0676
NAMIBIA OTHER MOBILE 0026460 0,1402
NAMIBIA OTHER MOBILE 0026482 0,1402
NAURU 00674 2,7386
NAURU DIGICEL MOBILE 00674559 2,7386
NAURU DIGICEL MOBILE 00674555 2,7386
NAURU DIGICEL MOBILE 00674556 2,7386
NAURU DIGICEL MOBILE 00674557 2,7386
NAURU DIGICEL MOBILE 00674558 2,7386
NEPAL 00977 0,2078
NEPAL KATHMANDU 0097714 0,2078
NEPAL KATHMANDU 0097715 0,2078
NEPAL KATHMANDU 0097716 0,2078
NEPAL NT MOBILE 00977974 0,1996
NEPAL NT MOBILE 00977975 0,1996
NEPAL NT MOBILE 00977984 0,1996
NEPAL NT MOBILE 00977985 0,1996
NEPAL NT MOBILE 00977986 0,1996
NEPAL SMART MOBILE 00977961 0,1418
NEPAL SMART MOBILE 00977962 0,1418
NEPAL SMART MOBILE 00977988 0,1418
NEPAL SMART MOBILE 00977990 0,1418
NEPAL SPICE MOBILE 00977980 0,2474
NEPAL SPICE MOBILE 00977981 0,2474
NEPAL SPICE MOBILE 00977982 0,2474
NEPAL UTL ONNET 00977102 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977112 0,2082
NEPAL UTL ONNET 0097712 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977192 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977212 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977232 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977242 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977252 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977262 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977272 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977292 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977312 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977332 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977352 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977362 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977372 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977382 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977412 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977442 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977462 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977472 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977492 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977512 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977532 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977552 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977562 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977572 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977612 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977632 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977642 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977652 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977662 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977672 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977682 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977692 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977712 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977752 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977762 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977772 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977782 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977792 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977812 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977822 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977832 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977842 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977862 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977872 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977882 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977892 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977912 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977922 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977932 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977942 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977952 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977972 0,2082
NEPAL UTL ONNET 00977992 0,2082
NETH ANT BONAIRE 00599715 0,1992
NETH ANT BONAIRE 00599717 0,1992
NETH ANT BONAIRE 00599718 0,1992
NETH ANT BONAIRE 00599750 0,1992
NETH ANT CURACAO 0059994 0,0960
NETH ANT CURACAO 00599950 0,0960
NETH ANT CURACAO 005999720 0,0960
NETH ANT CURACAO 005999721 0,0960
NETH ANT CURACAO 005999722 0,0960
NETH ANT CURACAO 005999723 0,0960
NETH ANT CURACAO 00599973 0,0960
NETH ANT CURACAO 00599974 0,0960
NETH ANT CURACAO 005999763 0,0960
NETH ANT CURACAO 005999765 0,0960
NETH ANT CURACAO 005999766 0,0960
NETH ANT CURACAO 005999767 0,0960
NETH ANT CURACAO 005999777 0,0960
NETH ANT CURACAO 0059998 0,0960
NETH ANT DIGICEL MOBILE 0059970 0,1608
NETH ANT DIGICEL MOBILE 0059978 0,1608
NETH ANT DIGICEL MOBILE 00599965 0,1608
NETH ANT DIGICEL MOBILE 00599966 0,1608
NETH ANT DIGICEL MOBILE 00599967 0,1608
NETH ANT DIGICEL MOBILE 00599968 0,1608
NETH ANT DIGICEL MOBILE 00599969 0,1608
NETH ANT DIGICEL MOBILE 005999724 0,1608
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599510 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599520 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599521 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599522 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599523 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599524 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599526 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599527 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 0059955 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599580 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599581 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599586 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599587 0,2686
NETH ANTILLES ECC MOBILE 00599588 0,2686
NETH AT ST MARTEEN 0059950 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599511 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599512 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599513 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599514 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599515 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599516 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599517 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599518 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599519 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599525 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599528 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599529 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 0059953 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 0059954 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 0059956 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 0059957 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599582 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599583 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599584 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599585 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 00599589 0,1514
NETH AT ST MARTEEN 0059959 0,1514
NETHERLANDS 0031 0,4200
NETHERLANDS ANTILLES 00599 0,1898
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005993181 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005993184 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005993185 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005993186 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005994161 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005994165 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005994166 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005994167 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005994168 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 0059979 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 00599951 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 00599952 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 00599953 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 00599954 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 00599955 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 00599956 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 00599957 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 00599961 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005999630 0,1850
NETHERLANDS ANTILLES MOBILE 005999631 0,1850
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031610 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031612 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031613 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031620 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031622 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031623 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031630 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031651 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031653 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031657 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 00316587 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 00316588 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 00316589 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031682 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 0031683 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 003197011 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 003197012 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 003197013 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 003197016 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 003197017 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 003197018 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 003197020 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 003197021 0,4600
NETHERLANDS KPN-M MOBILE 003197022 0,4600
NETHERLANDS LYCA MOBILE 0031684 0,4600
NETHERLANDS LYCA MOBILE 0031685 0,4600
NETHERLANDS LYCA MOBILE 00316860 0,4600
NETHERLANDS LYCA MOBILE 00316861 0,4600
NETHERLANDS LYCA MOBILE 00316862 0,4600
NETHERLANDS LYCA MOBILE 00316863 0,4600
NETHERLANDS LYCA MOBILE 00316864 0,4600
NETHERLANDS LYCA MOBILE 0031687 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197010 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197014 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197015 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197019 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197023 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197024 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197025 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197026 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197027 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197028 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003197029 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00319703 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00319704 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00319705 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00319706 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00319707 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00319709 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031971 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031972 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031973 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031974 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031975 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031976 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031977 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031978 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031979 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003198 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003199 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003160 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316323 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316324 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316325 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316326 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316327 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316328 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316329 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316350 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003163514 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003163515 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003163516 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003163517 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003163518 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003163519 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316352 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316353 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316354 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316355 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031637 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316562 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316563 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316564 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316565 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316566 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316567 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316568 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316569 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316580 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316581 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316582 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316583 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316584 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316585 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316586 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031659 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003166 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003167 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316802 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316803 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316804 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316805 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316806 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316807 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316808 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316809 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316867 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316868 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00316869 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031688 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031689 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003169 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031901 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031902 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031903 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031904 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031905 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031907 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 0031908 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003191 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003192 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003193 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003194 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003195 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 003196 0,4600
NETHERLANDS OTHER MOBILE 00319700 0,4600
NETHERLANDS TELE2 MOBILE 0031636 0,4600
NETHERLANDS TELE2 MOBILE 0031640 0,4600
NETHERLANDS TELE2 MOBILE 00319708 0,4600
NETHERLNDS TELFORT MOBILE 0031616 0,3600
NETHERLNDS TELFORT MOBILE 0031617 0,3600
NETHERLNDS TELFORT MOBILE 0031619 0,3600
NETHERLNDS TELFORT MOBILE 0031626 0,3600
NETHERLNDS TELFORT MOBILE 0031633 0,3600
NETHERLNDS TELFORT MOBILE 0031644 0,3600
NETHERLNDS TELFORT MOBILE 0031645 0,3600
NETHERLNDS TELFORT MOBILE 0031647 0,3600
NETHERLNDS TELFORT MOBILE 0031649 0,3600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031614 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031618 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031624 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031628 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 00316320 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 00316321 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 00316322 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031634 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031638 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031639 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031641 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031642 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031643 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031648 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 00316560 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 00316561 0,4600
NETHRLDS T-MOBILE MOBILE 0031681 0,4600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031611 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031615 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031621 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031625 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031627 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031629 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031631 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 003163510 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 003163511 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 003163512 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 003163513 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 00316356 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 00316357 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 00316358 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 00316359 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031646 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031650 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031652 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031654 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 0031655 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 00316800 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 00316801 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 00316865 0,3600
NETHRLDS VODAFONE MOBILE 00316866 0,3600
NETHRLNDS PREMIUM 003184 7,0000
NETHRLNDS PREMIUM 003187 7,0000
NETHRLNDS PREMIUM 0031900 7,0000
NETHRLNDS PREMIUM 0031906 7,0000
NETHRLNDS PREMIUM 0031909 7,0000
NEW CALEDONIA 00687 0,8084
NEW ZEALAND 0064 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064200 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064203 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064204 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 00642060 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 00642061 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 00642062 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 00642063 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006420640 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006420641 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006420642 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006420643 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006420644 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006420645 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006420646 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006420647 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 00642065 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 00642066 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 00642067 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 00642068 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 00642069 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064207 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064208 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064209 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006422 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006423 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064241 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064242 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064243 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064244 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064245 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064246 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064247 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064248 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 0064249 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006425 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006426 0,0824
NEW ZEALAND MOBILE 006427 0,0824
NEW ZEALAND VODA MOBILE 0064201 0,0824
NEW ZEALAND VODA MOBILE 0064202 0,0824
NEW ZEALAND VODA MOBILE 0064205 0,0824
NEW ZEALAND VODA MOBILE 006421 0,0824
NEW ZEALAND VODA MOBILE 006428 0,0824
NEW ZEALAND VODA MOBILE 006429 0,0824
NEW ZEALAND VOYAGER MOBILE 006420648 0,0824
NEW ZEALAND VOYAGER MOBILE 006420649 0,0824
NICARAGUA 00505 0,3414
NICARAGUA MOBILE 00505550 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505551 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505552 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505553 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505554 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505555 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505556 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005055570 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005055630 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005055631 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005055632 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005055633 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005055634 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005055635 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505564 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505565 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505566 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505567 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505568 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505569 0,4536
NICARAGUA MOBILE 0050557 0,4536
NICARAGUA MOBILE 0050558 0,4536
NICARAGUA MOBILE 0050580 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505820 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505821 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505822 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505823 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505830 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505831 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505833 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505834 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505835 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505836 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505840 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505841 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505842 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505843 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505844 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505849 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505850 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505851 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505852 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505853 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505854 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505860 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505861 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505862 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505863 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505864 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505865 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505866 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505869 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505870 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505871 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505872 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505873 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505874 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505882 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505883 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505884 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505885 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005058890 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005058891 0,4536
NICARAGUA MOBILE 005058892 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505890 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505891 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505892 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505893 0,4536
NICARAGUA MOBILE 00505894 0,4536
NICARAGUA TELEFON MOBILE 0050575 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 0050576 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 0050577 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 0050578 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 0050581 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505824 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505825 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505826 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505827 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505828 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505829 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505832 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505837 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505838 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505839 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505845 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505846 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505847 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505848 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505855 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505856 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505857 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505858 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505859 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505867 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505868 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505875 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505876 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505877 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505878 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505879 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505880 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505881 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505886 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505887 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505888 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 005058893 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 005058894 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 005058895 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 005058896 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 005058897 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 005058898 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 005058899 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505895 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505896 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505897 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505898 0,3414
NICARAGUA TELEFON MOBILE 00505899 0,3414
NIGER 00227 0,5444
NIGER MOOV MOBILE 0022795 0,4124
NIGER MOOV MOBILE 0022774 0,4124
NIGER MOOV MOBILE 0022784 0,4124
NIGER MOOV MOBILE 0022785 0,4124
NIGER MOOV MOBILE 0022794 0,4124
NIGER ORANGE MOBILE 0022770 0,5444
NIGER ORANGE MOBILE 0022780 0,5444
NIGER ORANGE MOBILE 0022781 0,5444
NIGER ORANGE MOBILE 0022782 0,5444
NIGER ORANGE MOBILE 0022790 0,5444
NIGER ORANGE MOBILE 0022791 0,5444
NIGER ORANGE MOBILE 0022792 0,5444
NIGER SAHELCOM MOBILE 0022793 0,5444
NIGER SPACEMOB 002271 0,4290
NIGER SPACEMOB 00227201 0,4290
NIGER SPACEMOB 002272039 0,4290
NIGER SPACEMOB 0022739 0,4290
NIGER SPACEMOB 0022793009 0,4290
NIGER ZAIN MOBILE 0022787 0,4640
NIGER ZAIN MOBILE 0022788 0,4640
NIGER ZAIN MOBILE 0022789 0,4640
NIGER ZAIN MOBILE 0022796 0,4640
NIGER ZAIN MOBILE 0022797 0,4640
NIGER ZAIN MOBILE 0022798 0,4640
NIGER ZAIN MOBILE 0022799 0,4640
NIGERIA 00234 0,1376
NIGERIA ETISALAT MOBILE 00234809 0,1172
NIGERIA ETISALAT MOBILE 00234817 0,1172
NIGERIA ETISALAT MOBILE 00234818 0,1172
NIGERIA ETISALAT MOBILE 00234908 0,1172
NIGERIA ETISALAT MOBILE 00234909 0,1172
NIGERIA GLOBACOM 002341903 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341904 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341905 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341906 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341907 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341908 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341909 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341910 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341911 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341912 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341913 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341914 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002341915 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002342903 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002342904 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002342905 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002348493 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002348494 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002349903 0,1330
NIGERIA GLOBACOM 002349904 0,1330
NIGERIA GLOBACOM MOBILE 00234705 0,1138
NIGERIA GLOBACOM MOBILE 00234805 0,1138
NIGERIA GLOBACOM MOBILE 00234807 0,1138
NIGERIA GLOBACOM MOBILE 00234811 0,1138
NIGERIA GLOBACOM MOBILE 00234815 0,1138
NIGERIA GLOBACOM MOBILE 00234905 0,1138
NIGERIA GLOBACOM MOBILE 00234915 0,1138
NIGERIA LAGOS 0023410 0,1330
NIGERIA LAGOS 0023411 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234120 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341210 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341222 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341223 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341224 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341225 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341226 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341227 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341228 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341229 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234123 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234124 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234125 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234126 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234127 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234128 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234130 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234131 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234132 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234133 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341340 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341341 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341343 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341344 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341345 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341346 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341347 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341348 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341349 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234135 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234136 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234137 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234138 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234139 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341410 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341411 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341412 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341413 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341414 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234142 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234144 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341450 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341451 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341452 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341455 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341456 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341457 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341458 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341459 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234146 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234149 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234150 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234151 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234152 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234153 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234154 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234155 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234156 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341571 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341572 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341573 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341574 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341575 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341576 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341577 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341579 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234158 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234159 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234160 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234161 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234162 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234163 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234164 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341650 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341651 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341652 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341653 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341654 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341675 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341676 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341677 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341678 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341679 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234168 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234169 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234170 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234171 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234172 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234173 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234174 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234175 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341770 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341771 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341772 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234178 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341795 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341796 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341797 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341798 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341799 0,1330
NIGERIA LAGOS 0023418 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341900 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341901 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341902 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341916 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341917 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341918 0,1330
NIGERIA LAGOS 002341919 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234192 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234193 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234194 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234195 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234196 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234197 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234198 0,1330
NIGERIA LAGOS 00234199 0,1330
NIGERIA MTN MOBILE 002347025 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 002347026 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234703 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 002347040 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 002347041 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 002347042 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 002347043 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 002347044 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 002347045 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 002347046 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234706 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234803 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234806 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234810 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234813 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234814 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234816 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234903 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234906 0,0940
NIGERIA MTN MOBILE 00234913 0,0940
NIGERIA MULTILINKS 002341211 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341212 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341213 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341214 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341215 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341216 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341217 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341218 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341219 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341220 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341221 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 00234176 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341773 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341774 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341775 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341776 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341777 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341778 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341779 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341790 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341791 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341792 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341793 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002341794 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002342750 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002342751 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002342752 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002342753 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002342754 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002342755 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343174 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343175 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343177 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343573 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343673 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343674 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343777 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343778 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343976 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002343977 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002347027 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 00234709 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002349780 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002349781 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002349782 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002349783 0,1352
NIGERIA MULTILINKS 002349784 0,1352
NIGERIA OTHER MOBILE 002341670 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341671 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341672 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341673 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341674 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002342480 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002342481 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002342482 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002343048 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002343448 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002343548 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002343648 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002343948 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002344248 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002344249 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002344250 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002344251 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002344648 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002344649 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002344650 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002344651 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002344652 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002345350 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002345448 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002345648 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002345748 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002346237 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002346238 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002346239 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002346431 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002346432 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002346433 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002346937 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002346938 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234700 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002347023 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234707 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002347637 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002347638 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002347639 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234800 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234801 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234804 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348248 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348249 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348348 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348448 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348449 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348450 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348451 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348452 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348457 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348548 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002348848 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234900 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234948 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002349668 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002349669 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002349670 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002349671 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002349672 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002349673 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002349674 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 0023499990 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 0023499991 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 0023499992 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 0023499993 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 0023499994 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234140 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341415 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341416 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341417 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341418 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341419 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234143 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234147 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234148 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341570 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341578 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341655 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341656 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341657 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341658 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 002341659 0,1336
NIGERIA OTHER MOBILE 00234166 0,1336
NIGERIA VISAFONE 00234129 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002341342 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002341453 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002341454 0,1386
NIGERIA VISAFONE 00234229 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002343129 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002343929 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002344229 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002344266 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002344329 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002344628 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002344629 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002344666 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002344829 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002344888 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002345229 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002345329 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002345529 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002345629 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002346229 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002346429 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002346443 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002346529 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002346929 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002347047 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002347048 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002347049 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002347329 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002347629 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348229 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348244 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348255 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348343 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348366 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348429 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348430 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348455 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348466 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348529 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348566 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348729 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348766 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348777 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348829 0,1386
NIGERIA VISAFONE 002348866 0,1386
NIGERIA VISAFONE 00234929 0,1386
NIGERIA ZAIN MOBILE 00234701 0,1120
NIGERIA ZAIN MOBILE 00234708 0,1120
NIGERIA ZAIN MOBILE 00234802 0,1120
NIGERIA ZAIN MOBILE 00234808 0,1120
NIGERIA ZAIN MOBILE 00234812 0,1120
NIGERIA ZAIN MOBILE 00234901 0,1120
NIGERIA ZAIN MOBILE 00234902 0,1120
NIGERIA ZAIN MOBILE 00234904 0,1120
NIGERIA ZAIN MOBILE 00234907 0,1120
NIUE 00683 3,2996
NORTHERN MARIANA IS 001670 0,0538
NORWAY 0047 0,0062
NORWAY NETCOM MOBILE 00479410 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479411 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479412 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047942 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479442 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479443 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479447 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479448 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479449 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479664 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479692 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047980 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479815 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479816 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479817 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479818 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479819 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047982 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479830 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479831 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479832 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479833 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479834 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479835 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479836 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479837 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047984 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479854 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047986 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479876 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047988 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479899 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479967 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479968 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474000 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474001 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474010 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474011 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474012 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474013 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474014 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047402 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047403 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474040 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474045 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474046 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474047 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474048 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474049 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474050 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474055 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474060 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474061 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474062 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474063 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474064 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474067 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047407 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474100 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474101 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474106 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474107 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474117 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474118 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474119 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047450 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047451 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047452 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474539 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047454 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474550 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474551 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474559 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474566 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474567 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474568 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474569 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474576 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474577 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474578 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474579 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474583 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474584 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474586 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474591 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474592 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474593 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474594 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047460 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474630 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474631 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474632 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474633 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047464 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474650 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474654 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474660 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474661 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474662 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474663 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474670 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474673 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474674 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474675 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474714 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474715 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474716 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474717 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474720 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474721 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474722 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474744 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474754 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474757 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474758 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474759 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474833 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474834 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474837 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474840 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474849 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474850 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474859 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00474893 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800010 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800040 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800060 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800070 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800071 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800072 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800073 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800074 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800075 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800080 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800089 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047580009 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475800120 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475931 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00475932 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047598 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047599 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479048 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479049 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047920 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479210 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479217 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047922 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479237 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047924 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479257 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047926 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479277 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047928 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479297 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047930 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479317 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047932 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479337 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047934 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479357 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047936 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479377 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 0047938 0,0138
NORWAY NETCOM MOBILE 00479391 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479236 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479238 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479239 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479250 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479251 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479252 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479253 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479254 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479255 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479256 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479258 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479259 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479270 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479271 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479272 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479273 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479274 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479275 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479276 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479278 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479279 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479290 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479291 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479292 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479293 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479294 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479295 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479296 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479298 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479299 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479310 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479311 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479312 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479313 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474002 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479314 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474003 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479315 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474041 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479316 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474042 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479318 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474043 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479319 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474044 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479330 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474051 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479331 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474052 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479332 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474053 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479333 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474054 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479334 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474056 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479335 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474057 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479336 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474058 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479338 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474059 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479339 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474065 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479350 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474066 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479351 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474068 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479352 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474069 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479353 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474080 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479354 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474081 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479355 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474082 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479356 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474083 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479358 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047409 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479359 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474102 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479370 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474103 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479371 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474104 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479372 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474105 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479373 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474108 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479374 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474109 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479375 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474180 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479376 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474181 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479378 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474182 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479379 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474183 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479392 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047419 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479393 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 004742 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479394 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 004743 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479395 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 004744 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479396 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474530 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479397 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474531 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479398 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474532 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479399 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474533 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479404 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474534 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479406 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474535 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479407 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474536 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479408 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474537 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479409 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474538 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047943 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474552 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479440 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474553 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479441 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474554 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479444 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474555 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479445 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474556 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479446 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474557 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047945 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474558 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047946 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474560 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479470 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474561 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479471 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474562 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479472 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474563 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479473 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474564 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479491 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474565 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479492 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474570 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479493 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474571 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479494 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474572 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479495 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474573 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479496 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474574 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479499 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474575 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479531 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474587 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479532 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474590 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479534 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474595 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479535 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474596 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479537 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474597 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479538 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474598 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479539 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474599 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479550 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474610 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479551 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474620 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479553 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474621 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479554 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474622 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479556 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474623 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479557 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474624 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479558 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474625 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479559 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474626 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047956 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474627 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479600 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474634 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479602 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474635 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479603 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474636 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479605 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474637 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479606 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474638 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479607 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474639 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479608 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474651 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047961 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474652 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479621 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474653 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479624 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474655 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479625 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474656 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479626 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474657 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479627 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474658 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479628 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474659 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479629 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474664 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047963 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474665 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047964 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474668 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479652 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474669 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479653 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474671 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479654 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474672 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479655 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474676 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479656 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474677 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479657 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474678 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479658 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474679 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479659 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474697 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479665 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474698 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479666 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474699 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479667 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047470 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479668 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474710 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479669 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474711 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047967 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474712 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479680 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474713 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479681 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474740 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479682 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474741 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479683 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474742 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479684 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474743 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479685 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474745 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479686 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474746 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479687 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474747 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479688 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474748 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479693 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474749 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479694 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474752 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479695 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474753 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479696 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474755 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479697 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474756 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479698 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474772 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479699 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474773 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047972 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474774 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047973 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474777 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479744 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474779 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479745 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474791 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047978 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474792 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479790 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474793 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479791 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474794 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479792 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474795 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479793 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474796 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479794 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474797 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479810 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474831 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479811 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474832 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479812 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474835 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479813 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474836 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479814 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474838 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479838 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474839 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479839 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474841 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479850 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474843 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479851 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474844 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479852 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474845 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479853 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474846 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479855 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474847 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479856 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474848 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479857 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474851 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479858 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474852 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479859 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474853 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479870 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474854 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479871 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474855 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479872 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474856 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479873 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474857 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479874 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474858 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479875 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047486 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479877 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047487 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479878 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047488 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479879 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474890 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479890 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474891 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479891 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474892 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479892 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474894 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479893 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474895 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479894 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474896 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479895 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474897 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479896 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474898 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479897 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00474899 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479898 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 004749 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047990 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479030 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479913 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479031 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479914 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479032 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479917 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479033 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479918 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479034 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479919 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479035 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479960 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479037 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479961 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479038 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479962 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479039 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479963 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479042 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479964 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479043 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479965 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479044 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479966 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479045 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479969 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479046 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047997 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479101 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047998 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479102 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479103 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479104 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479105 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479106 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479107 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479108 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479109 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479125 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479126 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479127 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479128 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479129 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 0047914 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479192 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479193 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479194 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479195 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479196 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479197 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479198 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479211 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479212 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479213 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479214 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479215 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479216 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479218 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479219 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479230 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479231 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479232 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479233 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479234 0,0138
NORWAY OTHER MOBILE 00479235 0,0138
NORWAY SPEC SVCS 00475800065 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800066 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800067 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800068 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800069 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800076 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800077 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800078 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800079 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800081 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800082 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800083 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800084 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800085 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800086 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800087 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800088 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580010 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580011 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800121 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800122 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800123 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800124 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800125 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800126 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800127 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800128 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800129 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580013 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580014 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580015 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580016 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580017 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580018 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580019 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004758002 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004758003 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004758004 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004758005 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004758006 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004758007 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004758008 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004758009 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475801 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475802 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475803 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475804 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475805 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475806 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475807 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475808 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475809 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047581 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047582 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047583 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047584 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047585 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047586 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047587 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047588 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047589 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475902 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475903 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475904 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475905 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475906 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475907 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475908 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475909 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475930 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475933 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475934 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475935 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475936 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475937 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475938 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475939 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047594 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047596 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047597 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047810 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047811 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047812 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047813 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047814 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047815 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004785 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047880 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004702 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004703 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004704 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004705 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004706 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004707 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004708 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 004709 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00471 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580000 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800011 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800012 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800013 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800014 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800015 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800016 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800017 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800018 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800019 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580002 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580003 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800041 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800042 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800043 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800044 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800045 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800046 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800047 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800048 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800049 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 0047580005 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800061 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800062 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800063 0,2600
NORWAY SPEC SVCS 00475800064 0,2600
NORWAY TELE2 MOBILE 0047412 0,0134
NORWAY TELE2 MOBILE 0047413 0,0134
NORWAY TELE2 MOBILE 00474723 0,0134
NORWAY TELE2 MOBILE 00474724 0,0134
NORWAY TELE2 MOBILE 00474725 0,0134
NORWAY TELE2 MOBILE 00474726 0,0134
NORWAY TELE2 MOBILE 00474727 0,0134
NORWAY TELE2 MOBILE 00474728 0,0134
NORWAY TELE2 MOBILE 00474729 0,0134
NORWAY TELE2 MOBILE 0047473 0,0134
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479663 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479689 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479690 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479691 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047970 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047971 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479740 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479741 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479742 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479743 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479746 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479747 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479748 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479749 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047975 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047976 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047977 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479795 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479796 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479797 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479798 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479799 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479910 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479911 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479912 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479915 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479916 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047992 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047993 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047994 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047995 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047999 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474004 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474005 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474006 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474007 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474008 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474009 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474015 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474016 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474017 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474018 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474019 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474084 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474085 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474086 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474087 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474088 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474089 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474110 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474111 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474112 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474113 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474114 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474115 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474116 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047414 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047415 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047416 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047417 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474184 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474185 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474186 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474187 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474188 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474189 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474580 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474581 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474582 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474585 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474588 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474589 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474611 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474612 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474613 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474614 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474615 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474616 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474617 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474618 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474619 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474628 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474629 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474666 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474667 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047468 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474690 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474691 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474692 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474693 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474694 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474695 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474696 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474718 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474719 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474750 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474751 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047476 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474770 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474771 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474775 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474776 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474778 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047478 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474790 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474798 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474799 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047480 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047481 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047482 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474830 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00474842 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00475900 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00475901 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047591 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047592 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047595 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047900 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047901 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047902 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479036 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479040 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479041 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479047 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047905 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047906 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047907 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047908 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047909 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479100 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047911 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479120 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479121 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479122 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479123 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479124 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047913 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047915 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047916 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047917 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047918 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479190 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479191 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479199 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479390 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479400 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479401 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479402 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479403 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479405 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479413 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479414 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479415 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479416 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479417 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479418 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479419 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479474 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479475 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479476 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479477 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479478 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479479 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047948 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479490 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479497 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479498 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047950 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047951 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047952 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479530 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479533 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479536 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047954 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479552 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479555 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047957 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047958 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 0047959 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479601 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479604 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479609 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479620 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479622 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479623 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479650 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479651 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479660 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479661 0,0138
NORWAY TELENOR-M MOBILE 00479662 0,0138